Sikkens Duurzaamheid

Met een groot historisch besef tekend Sikkens ieder contract met een duurzaamheid handtekening van Sikkens die al sinds 1792 geldt. Ieder verfblik van Sikkens of samenwerking met Sikkens verdient deze handtekening. Het is een handtekening die 6 belangrijke duurzaamheidsthema's van Sikkens onderschrijft en die we graag toelichten. Het is tevens een verbintenis met elkaar om gezamelijk de de verantwoordelijkheid hiervoor te dragen. Bestel-verf tekent hier ook voor.

Langdurige bescherming

Wij zien kwaliteit als duurzaamheid. Sikkens heeft producten met een langdurige bescherming, waardoor je bespaart op transport, productverbruik en onderhoudsinval. Hierdoor reduceren we onze milieu impact.

Onovertroffen glansbehoud

Sikkens staat voor langdurige glans. Waarbij Sikkens Rubbol XD voor het langste glansbehoud zorgt. Door de unieke bindmiddel-combinatie heeft Sikkens Rubbol XD een zeer lange levensduur. De Sikkens Rubbol XD beschermt uitstekend tegen alle weersinvloeden. Aangezien Sikkens het product al sinds 2007 op de markt heeft en continu de prestaties monitoren kunnen zij dit beargumenteren.

Samenleving

Verf heeft de kracht om bij te dragen aan een omgeving waarin we ons gelukkig, veilig en gezond voelen. Elk jaar komen designers over de hele wereld bij elkaar om trends voor het komende jaar vast te stellen. Akzo Nobel vertaald dit naar Colourfutures, een kleurenpalet waar de samenleving in de toekomst behoefde aan heeft.

Sikkens 'Zorg en Scholen' concept

De 2 hoofdpilaren van dit concept zijn: 1) Innovatief kleurgebruik: kleuren die wetenschappelijk bewezen de welzijn, concentratie en motivatie bevorderen. 2) Unieke producten voor intensief gebruikte ruimtes: Wapex 660, Alpha Sanocryl en Rezisto lijnen waardoor minder onderhoud nodig is. Meer weten over het Zorg en Scholen concept? Bekijk hier de brochure of neem contact met ons op. We kunnen je de brochure ook naar je opsturen.

Cultuur

Cultuur gaat over bewustzijn en behoud. Voor het beschermen van cultureel erfgoed hebben wij een partnership met o.a. het Rijksmuseum, Carré, Artis en het Concertgebouw. Daarnaast hebben wij hiervoor de AkzoNobel Art Foundation opgericht in 1996. Kunst weerspiegelt nu eenmaal hoe wij zijn als individu, bedrijf en samenleving.

Goede doelen

Plan International Nederland, SOS Kinderdorpen en AkzoNobel werken al 25 jaar samen. De nadruk ligt op: Youth Economic Empowerment: kansarme jongeren in ontwikkelingsgebieden krijgen via gerichte beroepsopleidingen toegang tot de arbeidsmarkt.

Verminder verbruik in materialen

Duurzaamheid zit in het hele productieproces. Innovatie en ondernemerschap dragen bij aan de juiste oplossingen. Zo is Sikkens altijd op zoek naar oplossingen om meer te doen met minder.

Watersysteem

Slim omgaan met water door in de fabrieken spoelwater te hergebruiken en het winnen van regenwater. Onze decoratieve verffabriek Ashington in Engeland heeft de Sustainable Innovation Award van The British Coatings Federation gewonnen. Afgelopen 5 jaar hebben we 34% minder water gebruikt, 25% CO2 gereduceerd en 42% minder afval.

Rendement

Hoog rendement en goede dekking zorgen ervoor dat je minder verf nodig hebt. Wanneer je minder verf nodig hebt, zal je ook minder grondstoffen nodig hebben en afvalresten produceren. Alle Sikkens muurverven hebben een hoog rendement, de Sikkens Alphacryl Pure Mat SF heeft een extreem hoog rendement van 10-12 m2 per liter

Gezondheid en welzijn

Sikkens streeft naar toonaangevende prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en beveiliging (HSE). Met als doel geen letsel, verspilling en schade op te lopen door middel van operationele uitmuntendheid.

Life-Saving Rules op productieterrein

Veiligheid staat voorop. In 2018 daalde het aantal gerapporteerde gewonden met 5% op productielocaties van AkzoNobel. Het letsel percentage ligt al op het streefniveau dat target is voor 2020. Daarnaast is 66% van hun productielocaties al meer dan een jaar zonder ongevallen.

Product Stewardship Policy

Richt zich volledig op de leefomgeving, gezondheid en veiligheid omtrent onze producten en de materialen die wij gebruiken. Zo was AkzoNobel het eerste bedrijf dat loodverbindingen uit verf haalde. Nu zijn ze de eerste waarbij het mogelijk is om bijna Epoxy-vrij te werken met producten zoals Polyfilla Pro W370, W360 en W350.

Verf die leefomgeving verbetert

Sikkens produceert verf die direct bijdraagt aan de hygiene van de leefomgeving, in kleuren die bijdragen aan het welzijn van mensen binnen onder meer de gezondheidszorg. Alpha Humitex SF is een schimmelbestendige verf en Alpha Sanocryl is een bacterieresistente verf.

A+ Luchtkwaliteit

Veel van de Sikkens verven zijn al gelabeld met een A+ op Indoor Air Quality. Dit zijn verven met de laagst schadelijke emissie, waardoor de binnenlucht kwaliteit in de huizen en kantoren niet verslechterd door de verf. Producten met dit keurmerk zijn bijvoorbeeld de Sikkens Alpha Rezisto Mat, Alphacryl Pure Mat SF, Rubbol BL Rezisto en Satura en Wapex 660.

CO2 Reductie

Sikkens kijkt of wze het aandeel vluchtige organische stoffen (VOC) kunnen verlagen. In 2050 wil AkzoNobel, waaronder Sikkens, helemaal CO2 neutraal zijn. In 2018 is de totale VOC uitstoot met 8% gedaald.

Watergedragen

Sikkens gelooft in watergedragen verf. Deze verf is voor hun de toekomst omdat dit het milieu het minst belast. Het streven is een volledig watergedragen verfassortiment te onwikkelen en Sikkens is trots hier een voortrekkersrol in te hebben.

Biobased verfsysteem in lakken

Biobased verf is gebaseerd op herwinbare grondstoffen met behoud van kwaliteit en is duurzaam in onderhoud. Zo gebruikt Sikkens minder fossiele grondstoffen en dragen zij bij aan een circulaire economie. Sikkens is hiervoor TÜV gecertificeerd, wat staat voor het bevorderen van veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en leefomgeving.

 Claims & Certificering

Meerdere Sikkens muurverven hebben EU Ecolabel - hét Europese milieukeurmerk om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. O.a. Alpha Rezisto Mat, Alphacryl Pure Mat SF, Alphatex, Alpha Pure Primer SF. BREEAM - dé duurzaamheids-certificering - zit op alle producten van Sikkens binnenassortiment.

Verminder Afval

Sikkens onderzoekt alle opties in het realiseren van een circulaire economie door het hergebruiken van producten en grondstoffen. Zo is in 2018 door Akzo 12% minder afval geproduceerd.

Recyclen

De Meesterhand verfbakken zijn van 100% gerecycled plastic, de Sikkens plastic verpakkingen zijn gemaakt met 25% gerecycled plastic. Sikkens is bezig het percentage gerecycled plastic van de Sikkens verpakking te verhogen. Verder minimaliseren ze verf restpartijen door hergebruik in eigen producten en kwaliteitsborging. AkzoNobel is een samenwerking begonnen met Veolia en Renewi en ze kijken naar de mogelijkheden om verf te recyclen. In Engeland zijn ze hier al mee begonnen.

Transport & Supply Chain

Samenwerken in de keten heeft geholpen om afval per ton productie met 29% te verlagen in de afgelopen 5 jaar. Binnen AkzoNobel is transport zo geregeld dat er nooit lege of halflege vrachtwagens rijden.

Circulaire Economie

In samenwekring met partner Black Bear halen zij zwarte pigment uit gebruikte autobanden die worden ingezet voor de ontwikkeling van hun poedercoatings. Gerecyclede grondstoffen dienen als basis voor Sikkens kwaliteit.

Verpakkingen

Compacte verpakkingen zoals 0,5L verpakkingen zorgen voor minder verfafval door gepast verfinkoop en -verbruik. Zo zijn bijna alle Sikkens aflakken zowel watergedragen als op terpentinebasis in 0,5 liter verkrijgbaar