• Grootste Sikkens assortiment
  • Snelle levering *
  • Scherpste online prijzen
  • Gratis verzending vanaf € 100,-

Advies zwembadverf

Standaard Advies Zwembaden

Soorten ondergronden

Toe te passen systeem

1. Onbehandeld Beton
  • 1-K Chloorrubber
  • 2-K PU Systeem
2. Behandeld met Chloorrubber verfsysteem
  • 1-K Chloorrubber
3. Behandeld met 2-K Coatingsysteem
  • 2-K PU Systeem
4. Polyester ondergrond
  • 2-K PU Systeem

1. Onbehandeld Beton:

Er zijn 2 systemen mogelijk met onbehandeld beton als ondergrond. Een één component Chloorrubber en een twwe componenten Polyurethaan verfsysteem.

Voor beide systemen gelden dezelfde eisen die aan de ondergrond gesteld worden, te weten:

De ondergrond moet minimaal 28 dagen oud zijn alvorens met de behandeling kan worden begonnen. Aan de buitenzijde van het bad (onder- en zijkanten) moet een vochtscherm aangebracht zijn. Een eventuele cement-slikhuid moet worden verwijderd d.m.v. stralen of mechanisch borstelen of schuren (roterende staalborstels of schuurschijven).

De ondergrond moet schoon, dragend zijn en goed zuigen. De zuiging kan men testen door er water op te sprenkelen. Slecht zuigende ondegronden stralen, schuren of afwassen met een 15% zoutzuur-oplossing. De met zoutzuuroplossing behandelde ondergrond met veel schoon water grondig naspoelen. De oppervlakte moet goed zijn gedroogd voordat de eerste laag kan worden aangebracht. Dit kan worden getest d.m.v. meetapparatuur (max 5% vocht aan de oppervlakte), of door het op verschillende plaatsen aanbrengen van een stuk plasticfolie (50 - 50 cm), dat aan alle zijden met plakband moet worden dicht geplakt. Na 2 dagen controleren. Wanneer er condens aan de binnenzijde ontstaat, dan bevat de ondergrond te veel vocht.

Chloorrubbersysteem:

Eerste laag Vista Zwembadverf aanbrengen. Dit dient bij voorkeur met de kwast en circa 20% verdund met Sudwest Verdunning V33 te gebeuren. Minstens 16 uur laten drogen. Vervolgens een onverdunde laag Vista Zwembadverf aanbrengen. Na minimaal 12 uur droging een twee laag onverdunde laag Vista Zwembadverf aanbrengen. Drogen en uitharden.

Polyurethaansysteem:

Een laag Vista 2K Impregnatie aanbrengen. Hiermee alleen Impregneren. Er mag dus geen filvorming aan het oppervlak ontstaan.

Na droging van minimaal 12 uur en maximaal 24 uur een laag Vista 2K Zwembad Basecoat aanbrengen. Na droging van minimaal 12 uur en maximaal 24 uur een laag Vist 2K Zwembad Topcoat aanbrengen. Drogen en uitharden.

2. Behandeld met chloorrubber verfsysteem

Chloorrubber coatings zijn te herkennen doordat ze oplossen met thinner. Losse of niet goed hechtende lagen moeten volledig worden verwijderd. Goed reingen met Koopmans P.K. Cleaner dit d.m.v. borstelen, met heet of warm water verhoogt de reinigngskracht. Grondig naspoelen met schoon water en laten drogen. Eventuele scheuren repareren met een cementgebonden reparatiemiddel. Na droging de kale delen één maal behandelen met Vista Zwembadverf. Deze laag bij voorkeur aanbrengen met de kwast en ca. 20% verdund met Sudwest Verdunning V33. Minimaal 16 uur laten drogen. Op de behandelde plekken een onverdunde laag Vista Zwembadverf aanbrengen. Na droging van minimaal 12 uur het gehele oppervlak behandelen met een onverdunde laag Vista Zwembadverf. Afhankelijk van de staat van de ondergrond kan eventueel voor een tweede onverdunde laag gekozen worden.

3. Behandeld met 2K coatingsystemen

Twee componenten coatings zijn te herkennen door dat ze niet oplossen met thinner. (kunnen door verpoedering wel afgeven). Losse en of niet goed hechtende delen verwijderen. Het gehele oppervlak grondig reinigen met Koopmans P.K. Cleaner. Dit d.m.v. schrobben. Heet water verhoogt de reinigingskracht. Grondig naspoelen met schoon water. Nog glimmende delen dofschuren.

Bij polyesterondergrond eventuele kale delen behandelen met Vista 2K Zwembad Basecoat. Bij betonnen ondergronden eventuele kale delen behandelen met Vista 2K Impregnatie. Hiermee alleen impregneren. Er mag dus geen filmvorming aan het oppervlak ontstaan. Na droging van minimaal 12 uur en maximaal 24 uur het gehele oppervlak Vista 2K Zwembad Basecoat aanbrengen. Na droging van minimaal 12 uur en maximaal 24 uur een laag Vista 2K Zwembad Topcoat aanbrengen. Drogen en uitharden.

4. Polyester ondergrond

Het gehele oppervlak grondig reinigen met Koopmans P.K. Cleaner. Dit d.m.v. schrobben. Heet water verhoogt de reinigingskracht. Grondig naspoelen met schoon water.

Bij nieuw polyester moeten eerst de lossingslagen met Sudwest verdunning V33 afgewassen worden. Nog glimmende delen dofschuren. Het gehele oppervlak behandelen met één laag Vista 2K Zwembad Basecoat. Na droging van minimaal 12 uur en maximaal 24 uur een laag Vista 2K Zwembad Topcoat aanbrengen . drogen en uitharden.

Opmerkingen !

De opmerkingen gelden voor alle beschreven systemen. Het betreft oplosmiddelhoudende systemen waarvoor de noodzakelijke maatregelen getroffen moeten worden. Ademhalingbescherming gebruiken. De oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en kunnen op de bodem van het bad voor acuut zuurstof gebrek zorgen.(zorg voor ventilatie)

Minimale object-, materiaal en omgevingstemperatuur (10 ℃) en maximale relatieve luchtvochtigheid (85%) in acht nemen. De objecttemperatuur dient 3 ℃ hoger te liggen dan de dauwtemperatuur. Voorbehandelingen, zoals ontvetten, dienen uiterst zorgvuldig te geschieden. Dit i.v.m. bijvoorbeeld huidvetten die zich op de waterlijn vastzetten, kalkafzetting e.d..

Normale lagen aanbrengen (chloorrubber : 80 - 100 micron nat = ca. 40 micron droog) 2-K Systeem : 100 - 120 micron nat = ca. 60 micron droog) Niet in de volle zon of op opgewarmde ondergoenden gebruiken. Droogtijden tussen en na aanbrengen van de lagen respecteren. Pas na twaalf droge dagen het bad vullen (regendagen tellen niet mee) Op onbekende kunststoffen altijd eerst een hechtproef maken. Siervijvers tenminste tweemaal blind te vullen i.v.m. de gezondheid van de vissen. Door de badwatersamenstelling zijn verkleuringen door uitbleken van pigmenten, kalkafzetting en UV licht niet denkbeeldig.

Voor de twee componenten systeem gelden de volgende opmerkingen als extra: Componenten grondig mengen. Potlife niet overschrijden. Als niet binnen 24 uur de volgende laag wordt aangebracht dan dient tussen geschuurd te worden.

Voor overige informatie betreffende verwerking en eigenschappen, verwijzen wij naar de betreffende technische merkbladen. Bellen kan uiteraard ook naar 020-24 66 000