Klachten

RUILEN EN HERROEPINGRECHT

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:

  • tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
  • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, op kleur gemaakte producten worden niet retour genomen.
  • snel kunnen bederven of verouderen
  • Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Bestel-verf.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de gemaakte verzendkosten.
  • Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.
  • Bij de juist geleverde producten welke door de klant zijn besteld, maar toch terug gestuurd worden zijn de retourkosten voor rekening klant, bij gebreken zijn de retourkosten voor rekening van Bestel-verf.nl
  • Creditbedrag kan enkel terug gestort worden op opgeven rekening van de klant die bij ons bekend is.

Retouren kunnen verzonden naar

Bestel-verf.nl
Verrijn Stuartweg 24D
1112 AX Diemen
Tel: 020-2466000

meer info : info@bestel-verf.nl